Catharina de Grote aan de macht

 

 

          Hoofdstuk 1:

de geschiedenis van Rusland

               Hoofdstuk 2:

    de Verlichting in de 18de eeuw

             Hoofdstuk 3:

  Catharina de Grote aan de macht

 

 

Het boek van Simon Dixon uit 2009,  Catharine the Great,  maakt veel gebruik van de memoires van Catharina en behandelt haar leven chronologisch. Aanvankelijk werd door mij geprobeerd het verhaal meer thematisch te maken zodat bepaalde zaken, waar ik de nadruk op wilde leggen, meer bij elkaar zouden staan. Uiteindelijk is hiervan toch afgezien omdat door het ontbreken van de chronologische lijn, de ontwikkelingen niet meer duidelijk waren.

Dixon`s studie staat vol allerlei soorten informatie (inhoud en prijzen diners, de inhoud van moestuinen, travestietenbals, beschrijving van allerlei kosten, alle intriges aan het hof en de ambities met bijbehorende oorlogen, de verbouwingen van de zalen van het Winterpaleis, de spelletjes die aan het Hof werden gespeeld, de zeiltocht over de Wolga, etc.)

Helaas kan slechts een zeer klein deel in onderstaand verhaal zijn weerslag vinden.

 

 De groei van het Russische rijk richting Azië, Europa met Rusland en buurlanden in  verschillende  jaren van de 18de eeuw en Sint-Petersburg e.o.

kolonialisme rusland tot 18de eeuw

  na 1714

     1720

      Russisch kolonialisme tot de 18de eeuw

           (Europees) Rusland na 1714

                       Europa 1720

    1789

ttv napoleon

 1815

uitbreiding tot 1917

                  Europa  1789

      Europa ten tijde van Napoleon

             Europa 1815

        Russische uitbreiding tot 1917

       tn_europees rusland

 tn_petersburg

Tsarkoje selo

       Europees Rusland tot 1801

Sint Petersburg:    1= Oranienbaum; 2= Peterhof;  3= Tserkoje Selo

          Tserkoje Selo

 

Afkomst:

Prinses Sophie Auguste Frederike von Anhalt-Zerbst werd in 1729 geboren in Stetin. Haar vader, (de verarmde) prins Christian August, was een generaal in dienst van Frederik Willem I van Pruisen (koning van 1713-1740).

Ze leerde lezen van haar hugenootse gouvernante en kreeg later les in Frans, Duits en de Bijbel van een (leger)aalmoezenier, een piëtistische dominee.

De vorsten van het huis Von Anhalt behoorden tot de armste en minst belangrijke vorsten van Duitsland. Hun land was in 1603 verdeeld in vier kleine prinsdommen (Anhalt- Köthen, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg en Anhalt-Zerbst)  en daarna steeds verder opgedeeld.

Paleis en hofleven waren gericht op het ‘openbare schouwspelleven’ van Versailles, maar ook op het meer teruggetrokken leven van het Oostenrijkse, Habsburgse hof in Wenen.

 

Anhalt in Duitsland

264px-Anhalt_1863-1942

Anhalt-Zerbst

imagesCA2MDR5L

 Reis Anhalt  ---Sint- Petersburg

 1=Anhalt- Köthen; 2= Dessau; 3= Bernburg;

 4= Zerbst

              Anhalt-Zerbst

    Schloss Anhalt-Zerbst

    (inmiddels een ruïne)

 

De  strategische  verbintenis Rusland---von Anhalt-Zerbst:

Aangemoedigd door de Pruisische koning Frederik de Grote (die een verbond tussen Pruisen, Rusland en Zweden tegen Oostenrijk nastreefde), stuurde Sophie`s moeder een portret van haar dochter naar tsarina Elisabeth. Deze zag een huwelijksverbintenis met een protestantse familie in Pruisische dienst wel zitten. Het zou een tegenwicht vormen voor het diplomatieke bondgenootschap met Oostenrijk dat sinds 1726 overheerste. Sophie moest zich hiervoor wel bekeren tot het Russische geloof en bij de overgang in 1744 kreeg ze de naam Jekaterina Aleksejevna (ter ere van Elisabeths moeder Catharina I), waarna het huwelijk plaats kon vinden.

De relatie van Catharina met Peter was een moeizame. Hij kon met zijn, duidelijk beperkte intellectuele capaciteiten niet voldoen aan de verwachtingen van zijn moeder, en ook niet aan die van Catharina. Zij bestudeerde als vijftienjarige het werk van Voltaire, Montesquieu,  Bayle  en het leven van de Franse koning Hendrik IV,

Omdat tsarina Elisabeth elke keer grote veranderingen wilde aan al haar Peterburgse paleizen (Tserkoje Selo werd wel zes keer afgebroken en weer opgebouwd), moesten Catharina en Peter steeds van paleis wisselen.

Dat steeds maar (moeten) herbouwen had zeker te maken met het streven naar meer comfort, maar vooral met het feit dat bouwen op bevroren moerasland zeer gevaarlijk was en dat de Russische zomer veel te kort duurde om het werk aan de façades goed te doen. Alleen op hun landgoed Oranienbaum kregen ze wat rust en vrijheid. Catharina reed er veel paard

–zonder dameszadel-  wat volgens de tsarina vast een reden was dat ze niet zwanger werd.

Volgens haar memoires verveelde Catharina zich enorm begin jaren `50. Ze was uitgekeken op de enorme hoeveelheid sociale evenementen aan het hof én op haar echtgenoot en begon aan haar eerste minnaar: Sergej Saltykov.

 

In 1754 beviel Catharina na drie mislukte zwangerschappen van een zoon, Paul, die direct bij haar werd weggehaald en de eerste acht jaar bijna uitsluitend werd opgevoed door Elisabeth. Catharina suggereert in haar memoires dat niet Paul, maar Sergej zijn vader was, die inmiddels genoeg had van de verhouding. Hij werd –als minnaar- in 1755 opgevolgd door graaf Stanislaw August Poniatowski, een Poolse aristocraat, die naar Rusland kwam in het gevolg van de nieuwe Britse ambassadeur, sir Charles Hanbury-Williams, met wie ze een uitgebreide correspondentie zou opbouwen over haar ambities.

Omdat haar jaargeld nooit werd aangepast aan de inflatie , haar uitgaven behoorlijk groot waren en ze dus regelmatig schulden had, moest Catharina vaak geld lenen. Dat deed ze –net als Peter trouwens-  bij (baron) Jacob Wolff, de Britse consul-generaal en via hem, ook bij de Britse regering.

 

In 1757 beviel ze van een dochter, wier vader vrijwel zeker…..Poniatowski was. Ook zij, Anna Petrovna,  werd bij Catharina weggehaald en overleed al vrij snel in 1759.

Ondertussen ging Elisabeth, hoewel ze enorm ongezond leefde, nog steeds niet dood .

Grigori Orlov werd de nieuwe minnaar van Catharina (Poniatowski kon vanwege de politieke ontwikkelingen Rusland niet meer in) en zij werd zwanger van hem. Ze kregen een zoon: Aleksej Bobrinski. Grigori woonde later in het Winter- en Zomerpaleis boven haar. Op 25 december 1761 overleed Elisabeth eindelijk en volgde (de pro-Pruisische) Peter haar op.

 

 Sophie

Frederik de Grote

  Peter II

oaul I

saltikov

poiatowski

 Hanbury Williams

Sophie von Anhalt-Zerbst

Frederik de Grote

        Peter III

  hun zoon  Paul

 Sergej Saltykov,

 Paul`s echte vader?

St. Poniatowski,

later Pools koning

 Sir Charles Hanbury

 Williams

 

Het bewind van Peter III ( 1761-1762)

Peter decreteerde dat de adel voortaan vrijwillig de tsaar mocht dienen, maar de edelen kregen geen monopolie op het bezit van lijfeigenen en ook geen immuniteit voor lijfstraffen.

Omdat hij echter te snel maatregelen nam die de zekerheid van de regerende elite ondermijnden (hij verving de lijfgarde door zijn Holsteiners bijv), schaadde hij zijn relaties met de hoogste burgerlijke en militaire functionarissen. Hij ontnam de senaat de macht over lagere regeringsinstanties en verbood deze ook zelf wetten af te kondigen. Via oekazes confisqueerde hij het grondbezit van de Kerk waardoor hij de clerus van zich vervreemdde en steeds meer het verwijt kreeg dat hij een buitenlandse heerser was die de fundamenten van de Russische cultuur wilde ondermijnen. Mede omdat er ook grote financiële problemen waren, werd Peter wel gedwongen vrede met Pruisen (Frederik II, de Grote) te sluiten.

Aleksej Orlov, de jongere broer van Grigori, leidde de coup waarbij Peter vervolgens werd afgezet en snel daarna werd hij (buiten medeweten van Catharina?) vermoord, wat uiteindelijk voor haar wel zo makkelijk was.

Wat later werd Aleksandr Stroganov, verzamelaar van kunst en bibliofiel, haar nieuwe vriend.

 

Na Peter III  (1762-1767)

De problemen die Catharina erfde waren groot en bestonden uit een verwaarloosde vloot en wanordelijk leger ten gevolge van de Zevenjarige oorlog (1756-1763) (1) ; vestingen die op instorten stonden; financiële schulden van onbekende grootte, overvolle  gevangenissen, corrupte ambtenaren en boerenopstanden op het platteland.

 

Ze probeerde tussen 1762-1767 gebruikmakend van adviezen van een keizerlijke Assemblée, een aantal zaken te hervormen of in te voeren, zoals

-volksonderwijs ( een populair thema in Europa naar aanleiding van het boek Emile van Rousseau in 1762)

-een weeshuis in Moskou ten behoeve behoeftige en buitenechtelijke kinderen

-scholing van ambachtslieden die ‘de derde stand’ konden gaan vormen

-het Smolny-instituut met onderwijs aan jonge edelvrouwen 

-de hervorming van de senaat

-stimulering van buitenlanders om productiever gebruik te maken van het Russische grondgebied (o.l.v. Grigori Orlov)

-versobering van openbare maskerades (geen eten meer en als drank alleen zure melk)

Hoewel ze enorm schrapte in allerlei posten (bijv. voor het opknappen van het Golovin- en Kremlinpaleis in Moskou) stegen haar representatiekosten sterk (van 9,5 procent van de rijksbegroting in 1763 (=1,64 miljoen roebel) naar 12 procent in 1769 (=3 miljoen roebel).

 

Terwijl Jozef II in Oostenrijk na 1765 de invloed van de godsdienst probeerde terug te dringen, werd het aantal religieuze plechtigheden aan het Russische hof juist groter. De archimandriet(= hoofd van een klooster) ’Vader’ Platon, die ook Paul lesgaf,  kreeg een belangrijke plaats aan haar hof. Hij was een soort tegenwicht tegen de groeiende invloed die Voltaire op haar kreeg. Catherine en Voltaire begonnen in 1763 namelijk een correspondentie die duurde tot zijn dood vijftien jaar later. Ze probeerde ook vergeefs Jean  d`Alembert naar Rusland te lokken. Ze bood nog vóór haar kroning aan de laatste delen van De Encyclopédie in Riga te laten drukken (om te helpen bij het omzeilen van de Franse censuur en om Lodewijk XV in verlegenheid te brengen). Dat aanbod werd afgeslagen, maar Dennis Diderot verkocht haar wel zijn bibliotheek (zie h. 2) en in 1773 ging hij ook bij haar op bezoek in Rusland..

In 1765 werd Catharina abonnee van de Correspondance littéraire van Friedrich-Melchior Grimm (h.2), waardoor ze op de hoogte bleef van de Parijse publicaties. Ze bood hem regelmatig werk aan in Rusland, maar hij wilde zelfstandig blijven.

(Na 1774 bleven ze elkaar brieven schrijven. Hij vertegenwoordigde later de minst radicale kant van de Verlichting en zag oorlog als ‘iets goeds omdat ze de gewelddadige natuur van de mens kanaliseert in actieve, edele eigenschappen’).

Het omzetten van Voltaires wijsheden en Diderots gedachten (‘verzet is een natuurlijk recht en de vorst is er voor de natie’) in een uitvoerbaar hervormingsprogramma was voor Catharina echter bijna ondoenbaar.

 

In 1765 gaf ze een verhandeling over wetgeving, de Grote Instructie (Bolshoj Nakaz) aan een nieuwe Wetgevende Commissie in Moskou, bestaande uit gekozen afgevaardigden van de vrije standen –edelen, kooplieden, stedelingen en staatsboeren, die raad moesten geven hierover.

In de Instructie stonden ontleningen aan ‘De l`Esprit des Lois/’ (‘Over de geest van de wetten’ van Montesquieu uit 1748) en ‘Dei delitti e delle pene’ (‘Over misdrijven en straffen’ van Cesare Beccaria uit 1764) en ideeën van Diderot. Er werd in  gesproken over een ‘verdraagzame goed opgeleide samenleving waarin vrijheid en eigendom van onderdanen werden beschermd door ondubbelzinnige wetten, vastgelegd door een rechtschapen absoluut vorst en uitgevoerd door rechters die beschuldigden als onschuldig moesten beschouwen tot het tegendeel was bewezen’. Catharina sprak zich hierin ook uit tegen de doodstraf en martelen.

 

Vlak voor de verkiezingen van de Commissie, begon ze aan een zeiltocht over de Wolga naar Kazan, om met eigen ogen het leven in de provincie te gaan bekijken. Ter voorbereiding hierop werd een ‘Geografische beschrijving’ van de rivier gemaakt. Het plan was om  bestaande succesvolle economische ondernemingen te inspecteren en de stichting van nieuwe te bevorderen. Volgens de kameralistische (2) econoom Jakob Bielfeld moesten die juist in de provincie staan. Het grootste deel van haar tijd ging echter toch op aan het bezoeken van kloosters en kerken.

 

grigori orlov

  stroganoff

   wolga_kama

   de Poolse delingen

   Potjomkin

    Grigori Orlov

  Aleksandr Stroganov

            de Wolga   á

              De drie Poolse delingen

     Grogori Potjomkin

 

Het hele idee van de raadgevende Commissie was in die tijd nieuw en de afgevaardigden moesten zelfs nog leren zich fatsoenlijk te gedragen en naar elkaar te luisteren.

De Commissie kwam nauwelijks tot enig besluit, hoewel er wel veel informatie werd verzameld, vooral omdat veel edelen erg conservatief waren en een aantal zelfs semi-analfabeet. In 1768 werd, na tweehonderddrie plenaire zittingen, de vergadering opgeschort omdat de meeste afgevaardigden in het leger moesten vanwege de uitgebroken Turks- Russische oorlog.

 

Keizerlijke ambities in buiten)-(a) en binnenland (b) 1768-1772

a. In 1764 had Catharina ervoor gezorgd dat Stanislaus Poniatowski, tot koning van Polen en grootvorst van Litouwen werd gekozen. Uiteindelijk werd zijn land in de Poolse Delingen (1772, 1793 en 1795) toch verdeeld werd onder Rusland, Pruisen en Oostenrijk.

Van 1768 tot 1774 was Rusland in oorlog met het Ottomaanse Rijk. Het Russische leger won belangrijke veldslagen, terwijl de marine onder leiding van Aleksej Orlov de Turkse vloot volledig in de pan hakte. Door deze overwinningen groeide de Russische invloedssfeer tot in Oekraïne, de Krim en de noordelijke Kaukasus, dat zichzelf onafhankelijk verklaarde van het Ottomaanse Rijk.

 

b. In 1768 voerde Catharina in Rusland de pokkenvaccinatie in. Ze werd zelf testpersoon en toen ze na twee weken nog niet ziek was  geworden, liet de bevolking zich massaal vaccineren.

Ze stimuleerde kunst en cultuur en zolang men zich onthield van kritiek, had men niets te vrezen van de censuur. Ze imponeerde haar gasten met haar extreme kunstverzameling: een enorm aantal snuifdozen en 4.000 schilderijen van o.a. Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen en Rubens. In 1769 kocht zij zeshonderd schilderijen van Heinrich von Brühl. In 1772 regelde Denis Diderot de aankoop van de collectie Pierre Crozat voor haar.  Kunstaankopen en oorlogvoeren kostten erg veel geld, waardoor de belastingen verhoogd moesten worden. Daarnaast ging ze geld lenen op de Amsterdamse financiële markt en introduceerde papieren geld onder toezicht van een nieuwe bank, wat problemen als valsemunterij en inflatie met zich meebracht.

Ze ging een bruid voor haar zoon Paul zoeken en vond deze in de persoon van Wilhelmina von Hesse- Darmstadt (1773).  Wilhelmina kreeg bij haar bekering de naam Natalja Aleksejevna.

In 1773 ook begon een opstand van de Kozak Jemeljan Poegatsjov, die zich uitgaf voor Catharina's voormalige echtgenoot Peter III. In eerste instantie werd deze opstand zo goed als genegeerd, maar nadat belangrijke steden in handen waren gekomen van de opstandelingen, liet Catharina hem genadeloos neerslaan. Poegatsjov werd gearresteerd, naar Moskou vervoerd en daar publiekelijk geëxecuteerd.

Eveneens in 1773 begon ze een relatie met Grigori Potjomkin. Deze verhouding kreeg net als eerder bij Grigori Orlov. het uiterlijk van een huwelijk.

 

Allerlei emoties (1776-1784)

In 1776 had Catharina regelmatig verhitte discussies met Potjomkin die als gelijke behandeld wenste te worden. Daarnaast keerde Grigori Orlov terug naar Rusland en was er een nieuwe potentiële minnaar in opkomst: Pjotr Zavadovski, die met haar aan een provinciehervorming had gewerkt. Zij hield ze allen te vriend door geld, lijfeigenen en paleizen te schenken.

Na bovengenoemden had Catharina nog veel andere minnaars.

In 1776 beviel Wilhelmina/ Natalja van een zoon, maar zowel moeder als kind stierven. Nog geen vier maanden later verloofde Paul zich met de zestienjarige prinses Sophia Dorothea von Wűrttemberg wiens oorspronkelijke verloofde door Catharina werd afgekocht. Zij kreeg de naam Maria Fjodrovna. In 1777 werd hun eerste zoon, Alexander, geboren, later gevolgd door een tweede zoon, Constantijn.

Beide kinderen werden vooral als ‘staatseigendom’ gezien, direct ingeënt tegen pokken, mochten niet huilen en hun leergierigheid werd gestimuleerd als zijnde de grootste deugd. Alexander was bestemd voor de Russische troon en Constantijn voor Constantinopel!

Haar kunstverzameling groeide enorm en had meer ruimte nodig. Dit werd de Grote Hermitage. Er was echter nauwelijks werk van Russische schilders in haar verzameling.

 

In 1783 annexeerde ze de Krim en benoemde Potjomkin tot gouverneur-generaal van de nieuwe provincie Tauris.

 

Het hoogtepunt van Catharina`s bewind (1785-1790)

In 1785 werd het Handvest voor de adel gepubliceerd, waarbij de edelen het recht kregen provinciale assemblees bij te wonen en hun eigendomsrechten (m.n. ten aanzien van hun lijfeigenen) en persoonlijke veiligheid werden bevestigd. Zij moesten wel collectief afzien van politieke ambities. Verder werd het Handvest voor de steden afgekondigd, waarbij kooplieden en stadsbewoners werden ingedeeld in categorieën aan de hand van rijkdom en beroep en ook zij kregen recht op persoonlijke veiligheid en eigendom. Daarnaast werd een systeem van stedelijk bestuur met een representatieve gemeenteraad (doema) ingesteld.

Catharina begon zelf met het aanleggen van een vergelijkend etymologisch woordenboek van de Russische taal.

 

In 1788 begon haar neef, koning Gustaaf III van Zweden, onverwacht een oorlog om de in 1720 aan Rusland verloren Baltische gebieden terug te veroveren. In eerste instantie mislukte het plan en leden de Zweden grote verliezen. In 1790 keerde het tij en er werd een vredesakkoord gesloten waarbij de grenzen werden vastgesteld zonder dat enige partij gebiedsuitbreiding had gekregen.

 

Het einde ( 1790-1796)

De annexatie van de Krim leidde tot een Tweede Russisch-Turkse oorlog van 1787 tot 1792, waarbij Rusland grote overwinningen behaalde. Bij de vredesonderhandelingen moesten de Turken definitief de Krim afstaan en werd het land in Oekraïne tussen de rivieren Dnjepr en Dnjestr ook Russisch. De oorspronkelijke heersers van die nieuwe gebieden werden als edelen aan het Russische hof opgenomen.

De Franse Revolutie van 1789 was een grote schok. Bevreesd dat een dergelijke revolutie ook in Rusland kon plaatsvinden, liet Catharina alle schijn van Verlichting vallen, en trok de teugels nog een stuk strakker aan. Van enige vrijheid van meningsuiting was daarna tot haar dood geen sprake meer. Verschillende schrijvers werden gearresteerd wegens kritiek op het hof en verbannen naar Siberië.

Catharina kreeg in november 1796 een beroerte en overleed zonder nog bij kennis te komen. Ze werd opgevolgd door haar zoon Paul, met wie ze reeds lange tijd in onmin leefde. Hoewel ze een veel betere band had met haar kleinzoon Alexander, heeft ze haar recht om zelf een opvolger te benoemen nooit gebruikt.

Catharina ligt, net als alle andere tsaren van Rusland, begraven in de Petrus- en- Pauluskathedraal in Sint-Petersburg. Paul liet haar naast Peter (III) begraven, iets wat zeker niet naar haar zin zou geweest zijn. Na haar dood kwam een enorme stroom publicaties op gang over haar leven en werken.

 

Paul regeerde nog geen vijf jaar: hij liep te hard van stapel en tastte de privileges van de adel aan. In 1801 werd hij gewurgd door een groep ontevreden officieren. Alexander (I) volgde hem op en deze beloofde te heersen naar het voorbeeld van zijn grootmoeder Catharina. Napoleon werd door hem verslagen toen hij naar Moskou trok in 1812.

In 1825 werd Alexander opgevolgd door zijn veel jongere broer Nicolaas I (1825-1855). Deze zorgde ervoor dat men niet te veel meer over Catharina te weten kon komen, zodat zijn critici deze inspiratiebron niet meer hadden. Later beseften de intelligentere aanhangers van het tsaristische regime  dat juist door het afwijzen van Catharina en haar ideeën, de radicale tegenstanders gevoed werden, waarna tsaar Alexander II (tsaar van 1855-1881) en zijn opvolger Alexander III haar weer een belangrijke plaats gaven in de Russische geschiedenis.

 

Noten:

 (1) De Zevenjarige Oorlog, ook wel de Derde Silezische Oorlog genoemd, duurde van 15 mei 1756 – 1763 en kan gezien worden als het vervolg van de Oostenrijkse Successieoorlog. Het was een oorlog tussen enerzijds Pruisen, Groot-Brittannië en Hannover - ook wel de geallieerden - en het Russische Rijk, Oostenrijk, Zweden, Saksen en Frankrijk anderzijds. Dit was de eerste keer dat een oorlog op zo'n ruime Europese schaal werd uitgevochten.

 

(2). Kameralistiek: Vanaf de 16e eeuw werd de nationale staat het heersende patroon van bestuurlijke organisatie in West-Europa. Deze staten hadden een organisatie nodig voor verdediging en voor handhaving van de orde, waardoor er behoefte ontstond aan deskundige functionarissen, en aan kennis over belastingen, statistiek, administratie en militaire organisatie. In de 18e eeuw werden er daarom aan de Pruisische universiteiten leerstoelen voor kameralistiek gevestigd. De kameralisten gebruikten een normatief bestuursconcept, gericht op economische sturing door de staat. Kameralisten waren ambtenaren van de vorst, raadslieden in bestuursorganen en leermeesters van hen die tot het hof toetraden. Kameralistiek was de wetenschap die leerde hoe een absolute vorstenstaat bestuurd diende te worden. Catharina liet zich door deze ideeën na 1759 steeds meer inspireren.

 

Bronnen:

Websites:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_II_van_Rusland

 

Boeken/andere literatuur:

Simon Dixon, Catharina de Grote, 2010 2de druk (oorspr. titel Catharine the Great, London 2009)

Bosatlas van de Wereldgeschiedenis, Wolters-Noordhoff, 1983

Putgzer, Historischer Weltatlas , Berlijn , 2001

 

 

 

   terug naar      boven          naar de pagina          historie       of   de    home     pagina    van       Charlotte Anna Hansson