Hoofdstuk 4. De expansie Oostwaarts

 

De expansie Oostwaarts is vooral het werk geweest van de Zweedse Vikingen, die met name afkomstig waren uit Birka , Uppsala (ten NO van Birka), het eiland Gotland en het nabijgelegen eiland Őland.

Het is, net als bij de expansie westwaarts, niet de bedoeling ‘en detail’ de veroverde gebieden, dan wel gestichte plaatsen te beschrijven.

 

      

 

 

De Vikingen die Rusland bereikten werden Rus (Roes) genoemd, een Fins woord dat roodharige of roeier kan betekenen. De Vikingen die ook Varjagen,  Waregers, Väringen of Varangiërs genoemd werden, stichtten al vóór 700 in Oost-Europa te midden van de Slavische gebieden hun eigen rijkjes en handelssteden (zie kaart rechtsboven).

Zij waren vooral op zoek naar zilver en huiden. De latere militaire expedities naar het zuiden waren bedoeld om de veiligheid van hun handelsroutes te garanderen.

De Zweed Rurik zou alle rijkjes rond 860 vanuit Holmgard  (=Novgorod) verenigd hebben: ( zie bijv. http://www.dur.ac.uk/a.k.harrington/variagi.html). Sommigen betwisten Ruriks oorsprong en zeggen dat het een mythologisch figuur is geweest. Oleg de Wijze (879-912), voor wie hetzelfde probleem geldt, veroverde in 882 Kiev, dat toen de hoofdstad werd van het nieuwe rijk, dat ook Kievan Rus wordt genoemd. Hoe het ook precies gegaan mag zijn, Rurik zou in ieder geval de stamvader worden van de dynastie der Ruriken of Rurikiden die tot het einde van de 16de eeuw over Rusland zou regeren.

Igor  (912-945), ook wel Igor de Oude genoemd, is een van de eerste vorsten waarvan met zekerheid kan worden gezegd dat hij echt heeft bestaan.

 

Sommige Vikingen sloten zich in 839 al aan als huurling bij het leger van Constantinopel ( door hen Miklagard genoemd) . Ze werden ondergebracht in een speciale elite-eenheid die de persoon van de keizer moest beschermen en stonden bekend als de Varjagen. Nadat er diverse aanvallen op Constantinopel waren geweest, die zonder resultaat bleven door de zeer goede verdedigingswerken rond de stad, sloot Igor in 944 een handelsverdrag met de Byzantijnse keizer. Hierdoor werd het rijk opengesteld voor christelijke invloeden.

 

Vanaf 1018 deden de Normandiërs  aanvallen op de Balkan en vanaf 1066 lanceerden Siciliaanse Normandiërs een succesvolle expeditie op de Balkan bij Saloniki *

 

 

* Spieghel Historiael van maart/april 2004 meldde onder de kop "Noormannen of Normandiërs?" het volgende:
"Het Byzantijnse rijk had aanvallen van Normandiërs te verduren. Of waren het Noormannen? Beide termen worden door historici gebruikt, maar hier kiezen we voor de benaming Normandiërs om duidelijk te maken dat ze oorspronkelijk uit Normandië afkomstig waren. Zij waren afstammelingen van de Vikingen die vanaf het einde van de achtste tot de elfde eeuw vanuit Denemarken, Noorwegen en Zweden naar West- en Oost-Europa kwamen, eerst als zeerovers en plunderaars, later ook als handelaren, veroveraars en stichters van staten. Een deel van hen vestigde zich in Noord-Frankrijk".

 

 

     Terug naar subpagina ‘de Vikingen in de Nederlandse geschiedenisboeken’    of     pagina ‘Historie’     of      ‘Home’  Charlotte Anna Hansson