Hoofdstuk 5. De expansie Westwaarts

 

 

De westwaartse expansie is vooral het werk geweest van de Noorse en Deense Vikingen.

Het is niet de bedoeling (zie ook hoofdstuk 4) een nauwkeurige beschrijving te geven van alle gebieden waar ze zijn geweest en alle plaatsen die ze hebben gesticht. Slechts de grote lijnen worden hieronder weergegeven.

 

naar amerika

aanvallen vikingen op europa

††† wie bezat wat

danelaw

Over de locatie van Vinland bestaat veel onzekerheid. Er

is een nederzetting gevonden

in L `Anse aux Meadows in Newfoundland. Anderen denken dat Vinland meer naar het zuiden lag.

Kaart met de belangrijkste handelsplaatsen

van Noorwegen en Denemarken

Groen geeft het door Noren veroverde gebied aan.

Geel het Deense gebied

 

Rechts (geelgestreept): de Danelaw

 

De Vikingaanvallen in West Europa kennen verschillende fases:

793 Het begin van de aanvallen (Lindisfarne)

 

800-850 aanvallen op het Karolingische Rijk (Noord-Frankrijk en Vlaanderen), maar Karel de Grote en Lodewijk de Vrome organiseerden de kustverdediging goed. Verder aanvallen op het eiland Man en op Schotland. Dublin werd in 840 door de Vikingen gesticht.

 

 

aanvallen op engeland

 

 

De aanvallen op Engeland

 

 

850-900 regeerden Vikingvorsten over een groot deel van Engeland met Jorvik (=York) als hoofdstad en over grote delen van Schotland. Jorvik(zie ook A. Willemsen p. 36 e.v.), ontstaan in 866, werd bevolkt door oorspronkelijk Deense Vikingen en was zeer rijk. In 1069 werd de stad door brand verwoest. We weten heel veel van de Vikingbewoning door vondsten uit de 20ste eeuw.

Verder waren er aanvallen op Zuidwest Frankrijk (onze Rollo de Noorman !), de Spaanse kust en SiciliŽ. De Vikingtochten werden steeds meer handelsexpedities.

 

900-1000 veroverden de Noorse Vikingen NormandiŽ en de Denen dwongen de Engelse koningen tot het betalen van Danegeld ( een belasting om plunderingen of een beleg af te kopen).

 

1016-1035 was de Viking Knut, koning over Denemarken en heel Engeland en in 1066 werd de (Noorse) Vikingkoning Harald HardrŚde door de Angelsaksische koning Harold verslagen bij Stamford Bridge (Yorkshire)- het einde van de Viking macht in Engeland. Harold werd vervolgens bij Hastings weer verslagen door Viking- afstammelingen uit NormandiŽ.

 

(latere ontwikkelingen te danken aan NormandiŽrs:

In 1071 werd Palermo ingelijfden werden de†† NormandiŽrs de baas in heel Zuid-ItaliŽ. Rogier II liet zich in 1130 tot koning van SiciliŽ kronen. De

kruistochten boden nieuwe mogelijkheden tot expansie. Grote delen van Noord-Afrika, Spanje en AnatoliŽ waren korte of langere tijd in handen van NormandiŽrs. De Italiaanse NormandiŽrs Bohemund I en Tancred stichtten in 1098 in het huidige Libanon het prinsdom AntiochiŽ waar hun dynastie tot 1289 stand hield)

 

(Zie ook de opmerking onderaan hoofdstuk 4).

 

 

 

 

 

 

Terug naar subpagina Ďde Vikingen in de Nederlandse geschiedenisboeken톆 ofpagina ĎHistorieí ofĎHomeí CharlotteHansson