Nieuwsbrief Vocale Duetten nr. 6   (november 2005)

 

Voor een goed begrip van de muziek van zowel de Italiaanse als de Engelse componisten uit de Renaissance/vroeg Barokperiode volgt een kleine uitleg van de muziekpraktijk in die tijd:

In de 16de eeuw werd polyfoon (vaak vijf- of zesstemmig) gemusiceerd. Orlando di Lasso en vele andere componisten schreven veel polyfone madrigalen. Een madrigaal is meestal een lied met idyllische inhoud, in drieregelige strofen met tweeregelig slot  (ritornello). Was het oorspronkelijk waarschijnlijk een volkslied, later kreeg het een aristocratisch karakter, met steeds meer chromatiek, dissonanten en een nauwgezette muzikale uitbeelding van de tekst. Om allerlei misstanden in de katholieke kerk  waartegen o.a. de protestanten (zie nieuwsbrief 5) in het geweer kwamen,  te stoppen, overwoog men in Rome zelfs alle polyfonie uit de kerkelijke liturgie te bannen omdat de dichte polyfone stemmenweefsels het onmogelijk maakten de religieuze tekst te verstaan en te begrijpen.

In 1588 werd een verzameling Italiaanse madrigalen in het Engels vertaald, waarna de Engelse componisten ze ook zelf begonnen te schrijven.

 

Een van de beroemdste Engelse componisten in die tijd was John Dowland (1563-1626). Hij was een uitstekend luitspeler, maar vermoedelijk omdat hij katholiek was, slaagde hij er lange tijd  niet in een positie aan het Engelse koninklijke hof te verkrijgen (zie ook nieuwsbrief 5) en moest hij zijn toevlucht zoeken in Kassel en later aan het Deense hof. Vanwege schulden keerde hij toch weer terug naar Engeland en werd alsnog een van de koninklijke luitisten Vanwege deze carrière noemde hij zichzelf ook: “Dowland-semper dolens” (Dowland-altijd treurend). Hij componeerde veel luitliederen waaronder ‘Flow my tears’. Daarnaast schreef hij specifiek voor luit allerlei Fantasieën en dansmuziek waaronder Pavanes en Gaillards. Op de melodie van de The Frog Gaillard is het lied Now oh now geschreven (First Book of Songs 1597). Hiervan bestaat een vierstemmige versie en een tweestemmige voor gelijke stemmen in diverse liggingen.

John Blow (1649-1708) begon zijn carrière op jeugdige leeftijd als zanger in de Chapel Royal. Later onderwees hij als Master of Children van de Royal Chapel, Henry Purcell (1659-1695) en hij was ook diens voorganger als organist van de Westminster Abbey. Hij (=Blow) componeerde zeer veel muziek ten behoeve van de kerkdiensten, naast allerlei kerkelijke en wereldlijke liederen , waaronder Sing, sing ye muses.  De Muzen, dochters van Zeus en Mnemosyne(=Geheugen) werden beschouwd als de godinnen van creatieve uitvindingen, dichterlijke inspiratie en de herinnering. H. Purcell heeft van Blow`s lied een eigen bewerking gemaakt, maar geconstateerd dient te worden dat in de uitgave van dit lied in ‘Singing for Pleasure’, ten onrechte wordt aangegeven dat dit lied behoort bij Bonduca. Daar hoort echter een lied met de naam Sing, sing ye Druids bij. Sing ye muses hoort bij het muziekspel Don Quixote (1694-5), Zie de bijlage voor de complete samenstelling van Don Quixote.

 

C. Monteverdi (1567-1643) publiceerde het lied Non è di gentil core a Doi Soprani (zie de bijlage voor de vertaling) , in zijn Zevende Madrigalenboek, specifiek opgedragen aan Caterina de Medici. In zijn opdracht noemt hij zijn muziek expliciet een Nieuw Concert van Madrigalen. In zijn Vijfde en Zesde boek had hij aan de stemmen al een basso continuo (b.c.) toegevoegd en later ook nog een klavecimbel en andere instrumenten. Het Zevende boek weerspiegelt voor het eerst heel duidelijk de ideeën van de Camerata, een groep geleerden en kunstenaars in Florence rond 1600, die na bestudering van de antieke culturen tot de conclusie kwam dat de muziek van de Griekse drama`s ‘monodisch’ moest zijn geweest (solostem met enige instrumentele begeleiding in akkoorden). Op deze manier kon de expressieve kracht van de tekst tot uitdrukking worden gebracht zonder dat die werd versluierd. Men begon werken te schrijven waar een  ‘recitatieve’ voordrachtswijze bij hoorde (zingend spreken), die uitermate geschikt was voor het toneel (het begin van de Opera). Tegenover de ‘prima prattica’, onstond de ‘seconda prattica’: de muziek volgt de tekst. Caccini begon er als eerste mee en Monteverdi volgde hem hierin in het Zevende Boek. Dit boek bestaat in tegenstelling tot de eerdere, bijna geheel uit duetten, trio`s, enige canzonettes en stukken voor solostem  ‘in genere rappresentativo’. Ondanks het loslaten van de inhoud van het eerder genoemde begrip ‘madrigaal’ (zie inleiding) is dit woord toch nog steeds van toepassing op de liederen in zijn Zevende boek omdat zowel de bezongen onderwerpen (Pastorales en Amor) als de versieringen, er nog zeer nauw mee verwant zijn. Het bekende  ‘Interrotte Speranze’ maakt ook deel uit van dit boek.

 

P.Tschaikowsky (1840- 1893) schreef zijn Tränen (Slyozy) welke behoort tot de Zes Duetten voor Sopraan, Mezzo, Tenor, Bariton en piano, opus 46, in 1880  op een tekst van Fjodor Tjutschew (1803-1873). Tjutschew behoort   met onder andere Poeshkin tot de belangrijkste Russische dichters van de 19de eeuw. Zijn gedichten kenmerken zich door diepheid in denken en gevoelswarmte en zijn deels in het Duits vertaald. Hijzelf vertaalde o.a.  gedichten van Heine, Goethe en Schiller in het Russisch.

Tschaikowsky  zelf  kreeg zijn eerste muzikale indrukken van een Orchestrion, een reusachtige speeldoos die een orkest kon nabootsen, welke zijn vader, directeur van een metaalgieterij, van een reis meebracht. Peter moest net als de meeste kinderen van dit gezin, ambtenaar worden. Na een korte carrière in ambtelijke dienst, werd hij in 1865 benoemd tot leraar muziektheorie aan het nieuwe conservatorium van Moskou waarna zijn eerste grote werken verschenen. Omdat hij steeds meer tegenzin kreeg in het lesgeven, nam hij ontslag en vond bescherming bij een zekere mevrouw von Meck en bij de tsaar die hem financieel ondersteunden. Hij was niet in staat zijn inkomen te beheren, werd mensenschuw en verbleef minstens de helft van het jaar in het buitenland. Verbitterd vanwege het gebrek aan waardering in eigen land, dronk hij in een sombere bui moedwillig met cholera besmet water en stierf na vier dagen. Hij gold als de meest Westerse van de Russische componisten in zijn tijd en viel enigszins buiten de ‘nationale (=Russische) school’.

 

Het genre Musical , vroeger Musical Comedy genoemd, ontstond midden 19de eeuw en is een typische vorm van Anglo-Amerikaans theater, waarbij de dans een onlosmakelijk onderdeel van het verhaal is. In Londen ontstond in West End de Burlesque , een gekostumeerde pantomime en tegelijkertijd werd in Noord Amerika de Variety of Vaudille populair. De Europese operettetraditie beïnvloedde de ontwikkeling van de Amerikaanse musical comedy steeds meer en Europese gezelschappen kwamen naar New York en behaalden grote successen op Broadway. Tot de eerste Wereldoorlog werden operettes uit Wenen van o.a.  Strauss en Lehar herschreven tot musical play (meer serieuze inhoud dan m. comedy), maar door de oorlog waren de Amerikanen op eigen producties aangewezen. Zij braken met de Weense tradities, de Europese balletopvattingen en lieten zich beïnvloeden door de nieuwe ritmes, vooral de jazz. Bij het maken van een musical werkten componist en tekstschrijver steeds meer samen en choreografie en decor werden op elkaar afgestemd.

Een van de meest monumentale musicals uit de muziekgeschiedenis is Leonard Bernsteins ‘West Side Story’ uit 1957 . Hierin worden niet alleen allerlei muzikale stromingen uit jazz en Zuid-Amerikaanse dansritmes enz. in elkaar gevlochten, maar bovendien staat er in het ‘libretto’ (het script) een  maatschappelijk actueel thema , namelijk van de botsende jongerenculturen, centraal. Dit thema was in die tijd nog onontgonnen en eigenlijk taboe.

In de jaren 60 ontstond de  Rockmusical . De eerste hiervan ‘Hair’ , vol psychedelische effecten, was een groot succes in Broadway. Evita uit 1976 was de eerste musical met een politiek gegeven.

Omstreeks 1950 werd de musical ook in verschillende Europese landen waaronder Nederland populair. Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink schreven in de jaren 60 ‘Heerlijk duurt het langst’, maar Joop van den Ende zorgde voor een ommekeer. Hij bracht in samenwerking met Carré de eerste grootschalige musicals in Nederland. Les Misérables uit 1991 wordt beschouwd als het officiële beginpunt van de Musical-boom.

Voor de samenvatting van The Phantom of the Opera, Elisabeth, de tekst van All I ask of you  en Als schepen in de nacht zie de betreffende bijlages.

 

Bronnen: The New Grove, Internet, Winkler Prins encyclopedie, het CD boekje bij Settimo Libro di Madrigali di Claudio Monteverdi, 1619- La Venexiana en het tekstboekje  bij het project Óude Muziek op Nieuwe Grond (een avond rondom het Fitzwilliam Virginal book -25 juni 2001)  C.H./ B.G.

 

Bijlagen:

1. Purcell: Sing ye Muses

Z578

Incidental Music

(1694-5)

Don Quixote [Thomas D'Urfey]

·  Z578/1

Song

 

Sing all ye Muses

·  Z578/2

Song

 

When the world first knew creation

·  Z578/3

Song

 

Let the dreadful engines

·  Z578/4-5

Prelude and Song

 

With this sacred charming wand

·  Z578/6

Song

 

Since times are so bad

·  Z578/7

Prelude and Song

 

Genius of England

·  Z578/8

Song

 

Lads and Lasses, blith and gay

·  Z578/9

Song

 

From rosie bow'rs

 

2. Monteverdi: Non è di gentil core 

Non è di gentil core                               He had not a gentil heart

Chi non arde d`amore                            who does nor burn for love

Ma voi che del mio cor l`anima sete      but you who are the soul of

                                                                my own heart

E nel foco d`amor lieta godete               and who happily enjoy the

                                                                the fires of love

Gentil al par d `ogn`altra havete il core  In gentleness cannot be ex-

                                                                ceeded by any other heart

Perché ardete d`amore                            for you to burn for love.

 

3.Tschaikowsky Tränen/ Tears
Tears, human tears,
that pour forth, beyond telling,
Early and late, in the dark, out of sight,
While the world goes on its way all unwittingly,
Numberless, stintless, you fall unremittingly
Pouring like rain, the long rain that is willing

Endlessly, late in the autumn at night.

 

4. Samenvatting Phantom: Een operageest terroriseert de cast van de Franse Opera, terwijl hij een meisje van het koor (Christine)  beschermt. Hij maakt de 1ste sopraan zo gek dat zij en haar vriend vertrekken. Het koormeisje mag één nacht de eerste partij zingen, maar de sopraan wil niet dat haar show wordt gestolen en zij komt terug. De geest wil dat men zijn beschermeling belangrijke rollen geeft. Ondertussen wordt zijn pupil verliefd op de Vicomte de Chagny , maar de Phantom is zelf verliefd op ‘zijn’ Christine, wordt woedend en kidnapt Christine om zijn eeuwige bruid te worden. Zal Raoul, de Vicomte, in staat zijn dit plan te verijdelen ?

 

Inhoud Elizabeth: het leven van Keizerin Sissi van Oostenrijk staat hierin centraal. Na een leven vol hartstocht, tragiek en onbegrip eindigt ze als een verbitterde vrouw, in volledig isolement en voor alles en iedereen op de vlucht.

Liederen uit de Musical:1. Proloog, Lucheni's Verhoor 2. Als Jij 3. De Laatste Dans 4. Mijn Leven Is Van Mij 5. Mama, Waar Ben Je? 6. Elisabeth, Doe Open Liefste 7. Melk 8. Jij Gaf Mij Dit Schrijven/ Mijn Leven Is Van Mij 9. Kitsch 10. Zonder GÍne 11. Niets, Niets, Echt Niets 12. Er Valt Een Zwarte Schaduw 13. Was Ik JouSpiegel Maar 14.Mayerling-Dodendans 15. Schepen In De Nacht 16. De Sluier Valt 

 

Tekst All I ask of you (Phantom):

Raoul:
No more talk of darkness,
Forget these wide-eyed fears.
I'm here, nothing can harm you - my words will warm and calm you.
Let me be your freedom,
let daylight dry your tears.
I'm here with you, beside you,
to guard you and to guide you...
Christine:
Say you love me every waking moment,
turn my head with talk of summertime...
Say you need me with you now and always...
Promise me that all you say is true -
that's all I ask of you...
Raoul:
Let me be your shelter,
let me be your light.
You're safe:
No-one will find you -
your fears are far behind you...
Christine:
All I want is freedom,
a world with no more night...
and you, always beside me,
to hold me and to hide me...

 

Raoul:Then say you'll share with me one love, one lifetime...
let me lead you from your solitude....
Say you need me with you here, beside you...
anywhere you go, let me go too -
Christine, that's all I ask of you...
Christine:
Say you'll share with me one love, one lifetime...
say the word and I will follow you...
Raoul & Christine:
Share each day with me,
each night,
each morning...
Christine:
Say you love me...
Raoul:
You know I do...
Raul & Christine:
Love me - that's all I ask of you...
Anywhere you go let me go too...
Love me - that's all I ask of you...
Phantom:
I gave you my music...
made your song take wing...
and now how you've repaid me:
denied me and betrayed me...
He was bound to love you when he heard you sing...
Christine...
Christine...
Raoul & Christine:
Say you'll share with me one love, one lifetime...
say the word and I will follow you...
Share each day with me, each night, each morning...

Phantom:
You will curse the day you did not do all that the Phantom asked of you...!

 

 

Tekst van : Als schepen in de nacht

Liefde is mooi,
maar soms merk je
dat liefde niet voldoet.
Geloof geeft kracht,
maar enkel
geloven is niet goed.
Dat grote wonder,
dat heeft niet mogen zijn.
Onze levens varen tussen
schijn en pijn.
Wij zijn als twee
schepen in de nacht.
Ieder op zijn eigen koers
en met zijn eigen vracht.
Wij passeren elkaar op zee.
Telkens weer
valt afscheid niet mee.
Gelukkig zijn ligt niet
in onze macht.
FRANZ JOSEPH
Jij wil het hoogste. maar dat is
een onbereikbaar doel.
ELISABETH
Jouw droom is mij te klein.
FRANZ JOSEPH
Dicht bij elkaar in 't donker geeft troost,
naar mijn gevoel.
ELISABETH
Ik wil niet jouw schaduw zijn.
ELISABETH EN FRANZ JOSEPH
Kon jij het leven door
mijn ogen ondergaan.
dan zou je eindelijk weer
mijn taal verstaan.
Wij zijn als twee schepen
in de nacht.
Ieder op zijn eigen koers en
met zijn eigen vracht.
Wij passeren elkaar op zee.
Telkens weer
valt afscheid niet mee.
Gelukkig zijn ligt niet
in onze macht.
ELISABETH
Jij en ik, wij zijn twee schepen
in de nacht.
FRANZ JOSEPH
Begrijp toch... ik mis je...
jouw liefde. Kan jij niet
bij me zijn?
ELISABETH
Ieder op zijn eigen koers en
met zijn eigen vracht.
FRANZ JOSEPH
Begrijp toch... ik mis je...
jouw liefde. Alleen zijn
doet zo'n pijn.
ELISABETH EN FRANZ JOSEPH
Wij passeren elkaar op zee.
Zo alleen en triest, alletwee.
Gelukkig zijn lag niet
in onze macht.
FRANZ JOSEPH
Ik mis je.
ELISABETH
Begrijp toch, wat niet zijn kan.
kan niet zijn.


Provided by Songteksten.com

 

 Terug naar de  pagina      Muziek        óf    de       Homepage     Charlotte Anna Hansson